Things To Do in Jaisalmer

Jaisalmer Fort, Tanot Mata Temple, Jain Temples, Patwaon-Ki-Haveli, Sam Sand Dunes, The Thar Heritage Museum, Bada Bagh, Desert Nation Park - Rajasthan, Kuldhara Abandoned Village, Gadisar Lake, Gadsisar Sagar Lake, Vyas Chhatri, Maharaja's Palace, Nathmal Ji Ki Haveli, Amar Sagar Lake, Pokhran Fort, Surya Gate, Khaba Fort, Salim Singh-ki Haveli, Tazia Tower, Folklore Museum

Hotel Search

Jaisalmer hotels by Price Range

Jaisalmer hotels by Star Rating

Jaisalmer hotels by User Review(s)

Hotels in Jaisalmer

Jaisalmer, India
Hotel Area: Inside Fort, Kotri Para
User Rating
Rs.248
Jaisalmer, India
Hotel Area: Aasni Road Near 1st Gate of Fort, Gopa Circle,
User Rating
Rs.371
Jaisalmer, India
Hotel Area: North of Gandhi Chowk, Chainpura Street
User Rating
Rs.433
Jaisalmer, India
Hotel Area: Shiv Road, Near Fort First Gate,
User Rating
Rs.495
Jaisalmer, India
Hotel Area: Opposite Trio Restaurant, Main Pura Street , Gandhi Chowk
User Rating
Rs.495
Jaisalmer, India
Hotel Area: Behind Shiv Road, Silawata Para, Near Fort First Gate
User Rating
Rs.557
Jaisalmer, India
Hotel Area: Dhibba Para,Near Salim Singh Ki Haveli
User Rating
Rs.619
Jaisalmer, India
Hotel Area: Chainpura,Gandhi Chowk,Peacock
User Rating
Rs.619
Jaisalmer, India
Hotel Area: Kumbhara Para, Near Patwa Haveli
User Rating
Rs.619
Jaisalmer, India
Hotel Area: North of Gandhi chowk, Chainpura street
User Rating
Rs.619
Jaisalmer, India
Hotel Area: Behind Jaisalmer Fort,Shiv Road
User Rating
Rs.681
Jaisalmer, India
Hotel Area: On Fort,Vyasa Para Behind Jain Temple
User Rating
Rs.681
Jaisalmer, India
Hotel Area: East Fort Wall, Kotri Para
User Rating
Rs.743
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near SBBJ Bank , Shiv Road
User Rating
Rs.743
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Jain Temple inside Fort
User Rating
Rs.743
Jaisalmer, India
Hotel Area: Opposite SBI Bank
User Rating
Rs.805
Jaisalmer, India
Hotel Area: Kotri para in said
User Rating
Rs.805
Jaisalmer, India
Hotel Area: Mainpura,Opposite Kalakar Colony,Patwon ki Haveli Road
User Rating
Rs.805
Jaisalmer, India
Hotel Area: "Near Bus Stand,
User Rating
Rs.805
 • Review(s) : 3.5
Jaisalmer, India
Hotel Area: Jaisalmer Fort ,Near Jain Temples Campus
User Rating
Rs.805
Jaisalmer, India
Hotel Area: "Old City, Near Fort Road,
User Rating
Rs.805
 • Review(s) : 2.5
Jaisalmer, India
Hotel Area: On fort, Vyas para,
User Rating
Rs.867
Jaisalmer, India
Hotel Area: c.v.s colony,near hanum circule
User Rating
Rs.867
Jaisalmer, India
Hotel Area: Dhiba para madarsa road
User Rating
Rs.929
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Fort, Airforce Chouraha, Dhibba Para, Jailsalmer(Rajasthan)
User Rating
Rs.929
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Fort gate Dhibba para
User Rating
Rs.929
Jaisalmer, India
Hotel Area: 246, Vyasa Para, Inside Fort Jaisalmer
User Rating
Rs.990
Jaisalmer, India
Hotel Area: behind bhatiya bagechi hanuman circle
User Rating
Rs.990
Jaisalmer, India
Hotel Area: near gadisar gate,madarsa road
User Rating
Rs.990
Jaisalmer, India
Hotel Area: Achalvanshi Colony, Near Sunset Point
User Rating
Rs.1114
Jaisalmer, India
Hotel Area: 275, K.L. Anchalvansi Colony, Dedansar Road
User Rating
Rs.1176
Jaisalmer, India
Hotel Area: Behind Tourist Reception Centre,Dhibba Para
User Rating
Rs.1176
Jaisalmer, India
Hotel Area: 36/Indracolony, Jodhpur Barmer link Road
User Rating
Rs.1238
Jaisalmer, India
Hotel Area: Artist Colony, Near Gandhi Chowk
User Rating
Rs.1300
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.1424
 • Review(s) : 3.5
Jaisalmer, India
Hotel Area: Opposite Railway Station
User Rating
Rs.1486
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Air Force Circle , Dhibba Para,
User Rating
Rs.1486
Jaisalmer, India
Hotel Area: C.V.S. Colony
User Rating
Rs.1548
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.1733
 • Review(s) : 4.5
Jaisalmer, India
Hotel Area: Patwa Haveli Road,Kalakar Colony
User Rating
Rs.1795
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.1857
Jaisalmer, India
Hotel Area: Dhibba Para ,Near Fort Parking.
User Rating
Rs.1857
Jaisalmer, India
Hotel Area: "Village Dhoba
User Rating
Rs.1919
Jaisalmer, India
Hotel Area: Patwa Haveli Road, Kalakar Colony
User Rating
Rs.1919
Jaisalmer, India
Hotel Area: Geeta Ashram circel, Near Riddhi Siddhi Restaurant
User Rating
Rs.1981
Jaisalmer, India
Hotel Area: 1, C v Singh Colony ,near hanuman circle
User Rating
Rs.2105
Jaisalmer, India
Hotel Area: Jethwai Road, Transport Circle,
User Rating
Rs.2105
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Fort First Gate,Shiv Road,
User Rating
Rs.2167
Jaisalmer, India
Hotel Area: H-3 Riico Jethwai Road
User Rating
Rs.2167
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.2228
 • Review(s) : 5
Jaisalmer, India
Hotel Area: Opp:Nagarpalika,Pushkarna Bera Road
User Rating
Rs.2228
Jaisalmer, India
Hotel Area: Navkhunia, Opp. Kishan Ghat Prol, Jethwai Road
User Rating
Rs.2352
Jaisalmer, India
Hotel Area: 37, C.V.S, colony, near Hanuman circle
User Rating
Rs.2414
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.2414
 • Review(s) : 5
Jaisalmer, India
Hotel Area: Inside Fort, Vyasa Para,
User Rating
Rs.2476
Jaisalmer, India
Hotel Area: Khuri Sand Dunes
User Rating
Rs.2476
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Jain Temples,
User Rating
Rs.2476
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Airforce Circle,Fort Road, Old city,
User Rating
Rs.2476
Jaisalmer, India
Hotel Area: Gandhi Chowk
User Rating
Rs.2786
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Kanoi Village Sam
User Rating
Rs.2848
Jaisalmer, India
Hotel Area: 1 tourist complex sam road
User Rating
Rs.2909
Jaisalmer, India
Hotel Area: "Opp. Nagar Parishad Bera Road,
User Rating
Rs.2971
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.2971
 • Review(s) : 4.5
Jaisalmer, India
Hotel Area: 703, Officers Colony Circle
User Rating
Rs.2971
Jaisalmer, India
Hotel Area: Bera Road
User Rating
Rs.3033
Jaisalmer, India
Hotel Area: 186, On Fort,
User Rating
Rs.3219
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near parking toll gate,village sam Sand Dunes
User Rating
Rs.3405
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near SUM DHANI (RTDC)Sum Tourist Parkeing, Sum
User Rating
Rs.3467
Jaisalmer, India
Hotel Area: Barmer jaisalmer highway,Fatehgarh.
User Rating
Rs.3467
Jaisalmer, India
Hotel Area: Sam Sand Dunes
User Rating
Rs.3467
Jaisalmer, India
Hotel Area: village barana, khuri
User Rating
Rs.3467
Jaisalmer, India
Hotel Area: Mahadev Resort Sam Sand Dunes
User Rating
Rs.3714
Jaisalmer, India
Hotel Area: On fort Near Jain Temple
User Rating
Rs.3838
Jaisalmer, India
Hotel Area: "Opp: Nagar Parishad
User Rating
Rs.3962
 • Review(s) : 4
Jaisalmer, India
Hotel Area: lakaman road sam sand dunes (sam)
User Rating
Rs.3962
Jaisalmer, India
Hotel Area: Jodhpur Road
User Rating
Rs.4086
Jaisalmer, India
Hotel Area: Sam Road, Near Kanoi Village
User Rating
Rs.4209
Jaisalmer, India
Hotel Area: 2 Km Milestone, Lakmano Ki Basti Road, Sam
User Rating
Rs.4519
Jaisalmer, India
Hotel Area: opp. Sam sand dunes, Nr. Sam Parking Chainpura Street,Gandhi chowk
User Rating
Rs.4519
Jaisalmer, India
Hotel Area: opp sam sand dunes
User Rating
Rs.4519
Jaisalmer, India
Hotel Area: Malka Pol
User Rating
Rs.4519
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near parking toll gate,sam sand dunes,Village Sam
User Rating
Rs.4519
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.4705
 • Review(s) : 5
Jaisalmer, India
Hotel Area: 5, hotel complex, Sam Road
User Rating
Rs.4705
Jaisalmer, India
Hotel Area: Fort Parking, Ring Road
User Rating
Rs.4705
Jaisalmer, India
Hotel Area: Plot No. 14, Hotel Complex, Barmer Road
User Rating
Rs.4705
Jaisalmer, India
Hotel Area: Sam Sand Dunes,Opp.Sam Sand Dunes,Rajasthan, Nachna Haveli, Ga
User Rating
Rs.4766
Jaisalmer, India
Hotel Area: Kuldhara Road,
User Rating
Rs.4828
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.5014
Jaisalmer, India
Hotel Area: Village-KHURI
User Rating
Rs.5262
Jaisalmer, India
Hotel Area: Near Camp e khas
User Rating
Rs.5509
Jaisalmer, India
Hotel Area: "Opp. Sam Sand Dunes
User Rating
Rs.5509
 • Review(s) : 4.5
Jaisalmer, India
Hotel Area: Damodra, Sam Road
User Rating
Rs.5509
Jaisalmer, India
Hotel Area: On Fort, Kotari Para
User Rating
Rs.5509
Jaisalmer, India
Hotel Area: Sam Sand Dunes
User Rating
Rs.5695
Jaisalmer, India
Hotel Area: Dhibba Para
User Rating
Rs.6438
Jaisalmer, India
Hotel Area: Hotel Complex, Plot – 7
User Rating
Rs.6500
Jaisalmer, India
Hotel Area: 4 Hotel Complex, Jaisalmer-Jodhpur Highway (Nh-115)
User Rating
Rs.6995
Jaisalmer, India
Hotel Area: Sankariya, Pokran, Dist.
User Rating
Rs.7985
Jaisalmer, India
Hotel Area: New Civil Airport Road Village,Thawha,Rajasthan West
User Rating
Rs.8171
Jaisalmer, India
Hotel Area: R.G.Farms, Sodakore,
User Rating
Rs.8543
Jaisalmer, India
Hotel Area: Gandhi Chowk
User Rating
Rs.8790
Jaisalmer, India
Hotel Area:
User Rating
Rs.9471
 • Review(s) : 5
Jaisalmer, India
Hotel Area: Kahala Phata,Sam Road
User Rating
Rs.26804