You are on Home:  / Trip Plan  /  Delhi, Kasauli, Haridwar, Rishikesh, Chandigarh


Trip Plan For Delhi, Kasauli, Haridwar, Rishikesh, Chandigarh

Amritsar to Haridwar travel plans

Total Travel:    KMs. (Start From Amritsar, Punjab, India)


Best Hotels to Stay in Delhi  (?)


Login to know which of friends have been to Delhi
Connect with Facebook


Best Hotels to Stay in Kasauli  (?)


Login to know which of friends have been to Kasauli
Connect with Facebook

Haridwar

Ganga Aarti, Har ki Pauri, Chandi Devi Temple, Vaishno Devi Temple, Daksh Mahadev Temple, Mansa Devi Temple, Sapt Rishi Ashram, Ma Anandamayee Ashram, Pavan Dham, Gau Ghat, Parad Shivling, Maya Devi Temple, Neel Dhara Pakshi Vihar, Gaurishankar Mahadev Temple, Vishnu Ghat, Lal Mata Temple


Best Hotels to Stay in Haridwar  (?)


Login to know which of friends have been to Haridwar
Connect with Facebook

Rishikesh

Kunjapuri Devi Temple, Paddle India, Swarg Ashram, Laxman Jhula, Ganga Aarti at Triveni Ghat, Gita Bhavan, The Beatles Ashram, Vashishta Gufa, Neelkanth Mahadev, Ram Jhula, Bharat Mandir, Tera Manzil Temple, Omkarananda Ashram, Kriya Yoga Ashram


Best Hotels to Stay in Rishikesh  (?)


Login to know which of friends have been to Rishikesh
Connect with Facebook


Best Hotels to Stay in Chandigarh  (?)


Login to know which of friends have been to Chandigarh
Connect with Facebook